Usługa wykonywania testów specjalistycznych aparatów do tomografii komputerowej została wprowadzona przez firmę MKJ Radiologia Sp. z o.o.  dzięki realizacji projektu nr UDA-RPPM.01.01.01-00-025/10-00

O firmie

Firma MKJ RADIOLOGIA działa na rynku od 1992 roku. Przez wiele lat gromadziliśmy wiedzę i doświadczenie, aby jak najlepiej specjalizować się w technice rentgenowskiej. Zamontowaliśmy wiele aparatów rentgenowskich w największych polskich przychodniach i szpitalach. Naszym priorytetem jest zadowolenie klienta, dlatego zatrudniamy wysoko wykwalifikowany personel m.in. informatyków i fizyków biomedycznych oraz nabyliśmy nowoczesny sprzęt pomiarowo-kontrolny.


Mając na uwadze ciągły rozwój technologiczny branży rentgenowskiej oraz rosnące wymagania klientów, firma MKJ Radiologia podjęła decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 17025 w zakresie sprzedaży i świadczenia usług.
Podjęte działania zmierzają do wzrostu jakości świadczonych usług oraz zadowolenia klienta, poprzez ciągłe monitorowanie i rozwijanie Systemu Zarządzania.
Mamy świadomość, że rosnącym oczekiwaniom klientów może sprostać jedynie kompetentny, fachowy, regularnie podnoszący kwalifikacje personel.
W celu zwiększenia zaufania wobec naszej firmy, obowiązkiem każdego z pracowników jest przestrzeganie ochrony dóbr klientów, poufności wyników badań i innych uzyskanych informacji.
Pragniemy systematycznie podnosić satysfakcję obsługiwanych klientów poprzez zapewnienie kompleksowej obsługi na zasadach trwałej, partnerskiej współpracy.
Nasze usługi świadczymy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, normami i metodykami oraz w oparciu o obowiązujące procedury ogólne i badawcze.
Dbamy aby stosowany przez nas sprzęt oraz wyposażenie odpowiadał wymaganiom obowiązujących przepisów prawnych.


Firma MKJ Radiologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt.

„Zakup innowacyjnych środków trwałych w celu poszerzenia zakresu świadczonych usług”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013 Osi Priorytetowej 1
Rozwój i innowacje w MŚP Działania 1.1. Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa Poddziałania 1.1.1. Mikroprzedsiębiorstwa

Umowa o dofinansowanie projektu nr
UDA-RPPM.01.01.01-00-025/10-00 została zawarta 21.11.2011 r.

Całkowita wartość projektu: 121 800,47  PLN
W tym kwota dofinansowania: 45 738,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego