Usługa wykonywania testów specjalistycznych aparatów do tomografii komputerowej została wprowadzona przez firmę MKJ Radiologia Sp. z o.o.  dzięki realizacji projektu nr UDA-RPPM.01.01.01-00-025/10-00

Testy specjalistyczne

Firma MKJ Radiologia posiada Laboratorium wykonujące testy kontroli jakości aparatury rentgenowskiej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia .

PRZEPROWADZAMY:

  • Testy specjalistyczne
  • Testy akceptacyjne
  • Testy podstawowe 


korzystając z nowoczesnego sprzętu pomiarowego wiodących producentów. Posiadamy młody, wykwalifikowany personel ,który stale podnosi swoje kompetencje . Bierzemy czynny udział w szkoleniach, a także konferencjach, organizowanych przez  instytucje państwowe, takie jak Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej czy Polskie Centrum Akredytacji. Obecnie

 

Wdrażamy system zarządzania zgodny z wytycznymi PCA, w celu podniesienia jakości świadczonych usług. Uzyskaliśmy 100 % pozytywnych wyników  w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych  pomiaru głównych parametrów fizycznych rejestrowanych przez sprzęt do kontroli jakości aparatury rentgenowskiej.